P&O Diensten en producten

P&O diensten

Er kunnen diverse redenen zijn waarom voor jou (tijdelijke) ondersteuning op het gebied van Personeel & Organisatie wenselijk of soms noodzakelijk is.
LOF HRM kan je helpen met HR toegevoegde waarde te bieden aan je bedrijf, dat kan variëren van advies, een plan op maat of tot het concreet opstellen van overeenkomsten, formulieren en documenten.

Door mijn brede ervaring, het werken met uiteenlopende cao’s en voor verschillende organisaties, kan ik snel schakelen tussen diverse werkzaamheden en communicatieniveaus. Eén van de vlakken waar ik mij als adviseur en coördinator op richt is:

Personeel en organisatie

LOF HRM kan je ondersteunen en adviseren bij de o.a. volgende P&O diensten en adviezen

 

 • In door en uitstroom;  d.w.z. het gehele Werving & Selectie traject, mobiliteit, arbeidsbeëindiging, opleidingsplan, subsidie aanvraag, etc.
 • Verzuimbegeleiding; ook als casemanager
 • Duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning, beloningsvraagstukken
 • Opstellen P&O procedures en reglementen
 • Begeleiden of uitvoeren van beoordelingscyclus
 • HR advies; zowel tactisch, operationeel als beleidsmatig
 • Controle-actualiseren van het salaris- & functiegebouw
 • Sparringpartner op elk niveau
 • Altijd actuele P&O Tips

LOF HRM kan je ook van dienst zijn bij het vorm en inhoud geven van o.a. onderstaande P&O producten

 

 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten, gebruiksovereenkomsten & standaard P&O formulieren
 • Opstellen van functieprofielen & functieomschrijving
 • Personeelsdossier; opbouw, inhoud en actualiteit
 • Opstellen van personeelshandboeken & -reglementen

Staat jouw specifieke dienst of product hier niet bij? Grote kans dat ik je door mijn ervaring toch verder kan helpen of adviseren.

Hoe komen we daarachter? Bel mij of stuur je vraag naar mij toe, dan bespreken we welke oplossing mogelijk is!