Wat is het verschil tussen een medewerker en een werknemer?

Wat is het verschil tussen een medewerker en een werknemer


De begrippen werknemer en medewerker worden veelvuldig door elkaar gebruikt. Zo op het eerste gezicht zijn het allebei personen die in dienst zijn van een bedrijf of organisatie. In P&O-opzicht zijn er zeker verschillen.

WERKNEMER: is een persoon die in een arbeidsovereenkomst, afspraken met een economische eenheid (bedrijf) maakt om arbeid te verrichten in ruil voor een financiële beloning (loon).

MEDEWERKER: is iemand die samen met anderen in een bedrijf of organisatie werkt om een gezamenlijk doel te bereiken.

Het verschil zit echter in de arbeidsrechtelijke relatie. Daar is sprake van als er aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:

  1. Er is sprake van een gezagsverhouding, de werknemer wordt in zijn werk (aan)gestuurd.
  2. De werkgever betaalt loon aan de werknemer.
  3. In de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat de werknemer verplicht is de arbeid uit te voeren. Dit kan niet door iemand anders gedaan worden.

Een werknemer is dus altijd een medewerker, maar een medewerker is niet altijd een werknemer.
Iemand die bijvoorbeeld vrijwilligerswerk verricht, heeft geen arbeidsovereenkomst gesloten maar is wel medewerker te noemen.

Terug naar overzicht

Wil je meer informatie?

T 06-83 80 45 89