Kwaliteit Arbo Milieu

Kwaliteit Arbo Milieu

Bij veiligheid op het werk gaat het niet alleen om werken met veilige en goedgekeurde (arbeids)middelen. Veilig gedrag, heldere voorlichting aan de medewerkers, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en het regelmatig onderhouden en keuren van machines en middelen, zijn minstens zo belangrijk!

Vanuit mijn ruime ervaring met o.a. het opzetten van RI&E en de BHV binnen verschillende organisaties kan LOF HRM je snel en doeltreffend ondersteunen op het brede gebied van:

Kwaliteit, Arbo & Milieu (KAM)

LOF HRM kan je ondersteunen en adviseren bij o.a. de volgende KAM diensten en adviezen

 

  • BHV-organisatie; van opzet tot complete documentvorming
  • RI&E-uitvoering; van start tot het opstellen van een plan van aanpak tot externe toetsing
  • Preventiemedewerker; van aanstelling tot en met begeleiding
  • Arbo- en verzuimbeleid opstellen en implementeren
  • Organiseren van Toolbox meeting
  • Opstellen van diverse (veiligheid)formulieren en -documenten
  • Casemanager verzuim, maar ook als contactpersoon met Arbodiensten of uitkeringsinstanties
  • Opstellen van energie- en afvalrapporten
  • Begeleiden van milieutoetsing en -controle
  • Milieuvergunningen; vanaf aanvraag tot realisatie

Staat jouw specifieke Arbovraag hier niet bij? Grote kans dat ik je door mijn ervaring toch verder kan helpen of adviseren.

Hoe komen we daarachter? Bel mij of stuur je vraag naar mij toe, dan bespreken we welke oplossing mogelijk is!